Prince&Princess เครื่องอุ่นนมและอาหารเด็ก Baby Bottle Warmer

1,790.00 ฿

4 Modes ครอบคลุมทุกการใช้งาน ปรับเลือกได้ตามความต้องการ ด้วยปุ่มกดระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอแสดงเวลา

WARM อุ่นรักษาอุณหภูมินมได้ยาวนาน 24 ชม. ปรับลดหรือเพิ่มอุณหภูมิได้ตามความต้องการ

DEFROST ละลายนมได้รวดเร็วเริ่มต้นเพียง 4 นาที เหมาะกับช่วงเวลาที่เร่งรีบ…