ToysMarketOnline เครื่องผลิตออกซิเจน Yuwell รุ่น 8F – 5AW ขนาด 5 ลิตร พ่นยาได้

24,900.00 ฿

  • 1. คู่มือการใช้งาน 1 ชุด
  • 2. กระบอกใส่น้ำ 1 ชุด
  • 3. สาย Oxygen Cannula 2 เส้น
  • 4. รีโมท 1 อัน
  • 5. ชุดตัวเครื่องพ่นยา 1 ชุด
  • 6. ชุดไส้กรองอากาศสำรอง 1 ชุด
  • 7. หน้ากาก 1 อัน
  • 8. สาย Silicone nasal oxygen cannula 1 เส้น
  • 9. ข้อต่อ 3 ทาง 1 อัน