ToysMarketOnline-รถแบตเตอรี่เด็กนั่ง BMW GT ลิขสิทธิ์แท้(แบบแต่ง โหลดเตี้ย )

  • รถเด็กแบตเตอรี่ ลิขสิทธิ์แท้ BENZ
  • ล้อยาง + พวงมาลัยพาเวอร์
  • รูปทรงรถแบบสปอร์ต
  • มี 2 ระบบ ใช้รีโมทย์บังคับ และ ขับเอง
  • เปิดเครื่องยนต์ด้วยปุ่ม Start
  • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ตัว