ToysMarketOnline-ผ้าคลุมรถแบตเตอรี่เด็กนั่ง(สีดำ)

2,990.00 ฿ 1,990.00 ฿

-สามารถกันฝนเพื่อไม่ให้ตัวรถพัง

-กันฝุ่นละออง ความสกปรก เช่นเด้กบางคนแพ้ฝุ่นเป็นต้น เพื่อสุขภาพที่ดี

-สามารถกันแสง UV เพื่อไม่ให้ตัวรถสีจางหรือซีด

-สามารถกัน ฝุ่นละออง เพื่อให้รถใหม่เสมอ

-สามารถกัน สัตว์ร้ายเข้าตัวรถ เช่นหนูมากัดสายไฟ(กันได้บางส่วนเท่านั้น)