Rastar รถแบตเตอรี่เด็กนั่งทรง mini cooperลิขสิทธิ์แท้ 2 มอเตอร์ มีรีโมทบังคับไร้าย เด็กนั่งขับบังคับเองได้( สีขาว)

13,500.00 ฿