รถเป็ดมีด้ามเข็นอย่างเดียว ไม่มีแบตฯเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา

6,590.00 ฿ 3,100.00 ฿