เครื่องคิดเลข Casio Fx-4500PA หน้าจอแสดงสูตรและผลการคำนวณสูตรพร้อมๆกันในหน้าจอเดียว

2,990.00 ฿ 1,990.00 ฿

-เหมาะสมกับเรียนวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

– หน้าจอแสดงสูตรและผลการคำนวณสูตรพร้อมๆกันในหน้าจอเดียว

-เหมาะสมกับเรียนวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

– หน้าจอแสดงสูตรและผลการคำนวณสูตรพร้อมๆกันในหน้าจอเดียว

– High utility variation of program steps(1,103-7) and data memories(26-163)

– ระบบไฟล์เพื่อการบันทึกโปรแกรมจำนวนมาก

– ฟังก์ชันย้อนกลับ(Replay function)