Jilong สระน้ำทรงกลม ขอบตั้ง-ไม่ต้องเป่าลม เล่นง่าย ลายสวนสัตว์น่ารัก: Zoo Swimming Pool

690.00 ฿ 400.00 ฿

สระน้ำทรงกลม ขอบตั้ง ไม่ต้องเป่าลม ลายสวนสัตว์น่ารัก
ขนาด กว้าง 122 เซ็นติเมตร สูง 25 เซนติเมตร