รถแบตเตอรี่เด็กนั่ง BMW ลิขสิทธิ์แท้ มี2 มอเตอร์ เปิดประตู มีรีโมทบังคับไร้าย เด็กนั่งขับบังคับเองได้( สีขาว)

9,000.00 ฿ 4,990.00 ฿

  • รถแบตเตอรี่ BMW ลิขสิทธิ์แท้
  • รถเด็กนั่ง BMW ลิขสิทธิ์แท้ มี 2 มอเตอร์ มีรีโมท
  • รถเด็กนั่งไฟฟ้า รูปทรงแบบsport
  • รถเด็กแบตเตอรี่  แลมโบกินี่ มี 2 ระบบ ใช้รีโมทบังคับ และ ขับเอง