รถแบตเตอรี่เด็กนั่ง รถแม็คโคร-แม๊กโคร มี2 มอเตอร์ มีรีโมทบังคับไร้สาย เด็กนั่งขับบังคับเองได้(VDO-2001-สีส้ม)

5,900.00 ฿ 2,990.00 ฿

  • รถเด็กนั่ง มี 2 มอเตอร์ มีรีโมท
  • รถเด็กนั่งไฟฟ้า
  • รถเด็กแบตเตอรี่  มี 2 ระบบ ใช้รีโมทบังคับ และ ขับเอง