รถแบตเตอรี่เด็กนั่ง แม๊กโคร มี2 มอเตอร์ มีรีโมทบังคับไร้สาย เด็กนั่งขับบังคับเองได้( สีแดง)

8,900.00 ฿ 2,990.00 ฿

  • รถแบตเตอรี่ ทรงแมกโคร
  • รถเด็กนั่ง มี 2 มอเตอร์ มีรีโมท
  • รถเด็กนั่งไฟฟ้า
  • รถเด็กแบตเตอรี่  มี 2 ระบบ ใช้รีโมทบังคับ และ ขับเอง
  • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ตัว ขนาด 12V35W เฟืองทด ให้กำลังแรงสูง
  • เดินหน้า-ถอยหลัง
  • ตักได้จรีง