ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ลูกค้าเราตรวจเช็กสภาพรถฟรี!!!ค่าเเรงตลอด…
1.สำหรับลูกค้าเราทุกคนเรามีการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้าเพื่อความมั่นใจ
2.เรามีการรับประกันหลังการขายเฉพาะอุปกรณ์ภายใน กรณีหากมีส่วนใดมีปัญหา ทางเรารับ ผิดชอบเเละเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรีภายใน 7วันหรือสูงสุด1-3 เดือน(เฉพาะรถแบตฯเด็กนั่งเท่านั้น สินค้าอื่นๆภายใน 7 วันในกรณีชาร์จไฟไม่เข้า) นับจากวันสั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขโดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมตามโรงงานทุกประการ ซื้อเเล้วจะไม่คืนเงิน เเต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ตามจำนวนเงินที่ซื้อไปเหมือนทั่วไป
(ในกรณีที่สินค้านั้นหมดชั่วคราวเท่านั้น)
3. เรามีการรับประกันระหว่างการขนส่ง ตามเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง เเละติดตามสินค้าทุกกรณี จนกว่าคุณลูกค้าจะได้รับสินค้าที่สั่ง 4.สำหรับลูกค้าที่ซื้อจากเรา เราบริการฟรีค่าเเรงตลอดอายุการใช้งานไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าอะไหล่ในราคากันเอง
– ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ค่านำส่งสินค้ามายังร้านลูกค้าออกค่าใช้จ่ายทุกกรณี หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนทีร้านได้เลยพร้อมใบรับประกัน หรือแจ้งเลขที ใบออเดอร์

– ภาพสีของสินค้าอาจจะสว่างไปบ้างเพื่อความชัดเจนเเละสวยงาม เเต่จะไม่เเตกต่างจากของจริงมากนักไม่เกิน 1-4 %

#ลูกค้าที่ชื้อสินค้าจากทางเรารับช่อมโดยไม่เสียค่าแรงหรือช่อมฟรี ยกเว้นค่าอะไหล่
*เเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับลูกค้าเราหากอะไรสามารถ”อะลุ่มอล่วย”ได้ทางเรายินดีทำให้พิเศษ
หรือหากคุณลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเรา เราก็บริการให้คำปรึกษาฟรีๆ ขอเเค่ให้กำลังใจเราก็พอ
** ส่วนใหญ่สินค้าจะเสียเนื่องจากสินค้าโดนน้ำฝนตกใส่ขังในรถหรือนำรถล้างน้ำทั้งคันอาจจะทำให้ระบบภายในเสียหาย เเละจะหมดประกันจากเราทันที รวมถึงคุณลูกค้าเเงะสินค้าออกเอง
เงือนไขการรับประกัน
1.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดัดเเปลงแก้ไขหรือซ่อมเเซมสินค้าโดยบุคคลภายนอก
2.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเกินกว่ามาตราฐานที่กำหนด
3.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าผิดประเภท
4.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระเเทก การล่วงหล่น เเละความเสียหายใดๆอันไม่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานสินค้าตามปกติ
5.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งเเละการเดินทาง
6.ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเจรจาต่อรองตามที่เห็นว่าสมควร การตัดสินของทางผู้ขายถือเป็นการสิ้นสุด

 

ข้อกฏหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ชื้อเเละผู้ขาย

มาตรา 472
ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่าง หนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาใน มาตรานี้ ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือ ไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่

มาตรา 473
ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ
(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้ว แต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้ แต่วิญญูชน
(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
(3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด
มาตรา 474
ในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง
ถ้าทรัพสินที่ท่านรับไว้ในขณะนั้นท่านต้อง
ไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่ท่านได้สำหรุดเเต่
ถ้าท่านไม่ตรวจสอบให้ดีก็จะกลายเป็นความประมาณ
ไม่อาจเรียกให้ผู้ขายรับผิดได้
ตาม473(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน

สินค้าที่ท่านชื้อถ้าจะฟ้องร้องคิดดูให้ดีว่ามันคุ้มกับราคาของที่ท่านซื่อหรือไม่เเต่ถ้าท่านชื้อทรัพสินนั้นเพื่อไปขายต่อเพื่อกำไรจะเรียกได้เเต่เพียงค่าเสียหายหรือชื้อไปเพื่อเล่นเองก็เรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ตามมาตรา 472

**** เเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ซื้อเเละผู้ขายสามารถเจรจาต่อรองกันได้ ****