รับจัดEvent รับถ่ายรูป-VDO เกี่ยวกับเด็ก Kids On The Catwalk

รับจัด Event - กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก วันเด็ก วันวิทยาศาสตร์ ประกวดแข่งขัน และกีฬาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รับถ่ายรูป

SEVICE-บริการ ด้านถ่ายรูป-วีดีโอ(VDO) รับจัดEvent เกี่ยวกับเด็ก Kids On The Catwalk ริมทะเล ในสวน แนววินเทจ

 • ถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น โฆษณา รายการทีวี
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานพิธี และงาน EVENT ทั่วไป
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานเดินแบบ แฟชั่นโชว์
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานวันเกิด เซอร์ไพรส์
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ โรงเรียน ไทย-นานาชาติ
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง เรียนดี
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานกีฬาสี งานกิจรรมแข่งขัน
 • รับถ่าย OB SWITCHING – UHD 4K
 • ช่างภาพ ติดตามผู้บริหาร (WORLD CLASS)
 • ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน (DRONE)
 • ถ่ายวีดีโอ งานประชุม สัมมนา อบรม
 • ถ่ายวีดีโอ งานกุศล ทรีปท่องเที่ยว
 • ถ่ายวีดีโอ งานบวช งานศพ
 • ถ่ายวีดีโอ งานรับปรีญญา ตรี โท เอก ฯลฯ
 • ถ่ายรูปสินค้า VDO รีวิวสินค้า

งานให้เช่าอุปกรณ์

 • ให้เช่าจอโปรเจคเตอร์, LED TV
 • ให้เช่าชุด OB (FULL HD) พร้อมกล้องและอุปกรณ์ครบชุด
 • ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ว. สำหรับทีมงาน

รายละเอียด

ถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง,AGENCY ,Kids On The Catwalk,งานแต่งงาน,ริมทะเล,ในสวน,แนววินเทจ,งานบวช งานรับปรีญญา ตรี โท เอก งานฉลองต่างๆ ฯลฯ

Package  A  

       รองรับงานถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง ขนาดเล็ก – กลาง ถ่ายทำแบบด้วยกล้องเดี่ยว 1 กล้อง สามารถ Input สายเสียงจาก Mixer เข้ากล้องเพื่อบันทึกได้โดยตรง ทำให้เสียงการบรรยาย คมชัดสูงสุด 95% 


อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package A
ประกอบไปด้วย :

– กล้องถ่ายวีดีโอความละเอียดสูง Sony HXR-NX3 Full HD
– ขาตั้งกล้อง Manfrotto 504HD 
– Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ หรือ รูปภาพในงาน ตามที่ตกลงก่อนทำสัญญา
2) หากมีถานถ่าย ก็จะมีวีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังวันถ่ายทำ*
6) กรณี คุณลูกค้าต้องการเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท หรือ ตามที่ตกลงกัน

ราคาค่าบริการของ Package A 

 ถ่ายไม่ 2 ชม. 1 คิว (ไม่เกิน 8 ชม.) 
 7,900 บาท 9,900 บาท 

Package B 

    รองรับงานถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง ขนาดเล็ก – กลาง ถ่ายทำแบบด้วยกล้องเดี่ยว 1 กล้อง สามารถ Input สายเสียงจาก Mixer เข้ากล้องเพื่อบันทึกได้โดยตรง ทำให้เสียงการบรรยาย คมชัดสูงสุด 95% พร้อมด้วยระบบ Monitor Recorder เราบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาตัดต่อรวมกับวีดีโอการบรรยาย ทำให้วีดีโอมีความสมบูรณ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package B ประกอบไปด้วย :
– กล้องถ่ายวีดีโอความละเอียดสูง Sony HXR-NX3 Full HD
– ขาตั้งกล้อง Manfrotto 504HD 
– Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 
– เครื่องบันทึกเสียง Zoom H6 Handy Sound Recorder
– เครื่องบันทึกหน้าจอ Monitor recorder Avermedia

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน 

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ หรือ รูปภาพในงาน ตามที่ตกลงก่อนทำสัญญา
2) หากมีถานถ่าย ก็จะมีวีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังวันถ่ายทำ*
6) กรณี คุณลูกค้าต้องการเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท หรือ ตามที่ตกลงกัน

ราคาค่าบริการของ Package B 

 ถ่ายไม่เกิน 2 ชม. 1 คิว (ไม่เกิน 8 ชม.) 
ไม่มีบริการ 12,000 บาท 
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

Package Wireless OB-HD 

OB-UHD / OB-4K Switching (4K Ultra HD คือ ความละเอียดสูงกว่า Full HD ถึง 4 เท่า) 

   

    รองรับงานถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง ขนาดกลาง – ใหญ่ ถ่ายทำด้วยระบบ OB ไร้สาย (Wireless) ทำให้เคลื่อนที่กล้องได้อย่างอิสระ ไม่ต้องเดินสายไฟ ไม่เกะกะ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ระยะคลื่นส่งสัญญาณตั้งแต่ 200-1,000 เมตร รองรับกล้องตั้งแต่ 2 ถึง 8 กล้อง

     OB ของเราใช้ระบบไร้สาย (Wireless) แบบเต็มระบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ กล้องสามารถคลื่นที่ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องเดินสายไฟอีกต่อไป กล้องสามารถเดินได้ทั่วห้อง หน้าห้อง นอกห้อง ทำให้ได้มุมมองของภาพที่แตกต่าง ใช้เวลาติดตั้งอย่างรวดเร็วเพียง 30 นาที (ระบบสายไฟปกติใช้เวลา Setup 1-2 ชั่วโมง) ระยะคลื่นส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุด 1,000 เมตรในพื้นที่โล่งกว้าง ระบบของอาจจะมีราคาค่าบริการที่สูงกว่าเจ้าอื่น เนื่องจากต้นทุนค่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่า แต่ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package OB ประกอบไปด้วย :

– กล้องวีดีโอระดับมืออาชีพ Panasonic AC160 HDหรือ Panasonic UX90 4K 
– Switcher Panasonic HS410 / Panasonic HMX-100 / Datavideo SE-650
– AJA Ki Pro Rack / Datavideo HDR-70 / Blackmagic Hyperdeck Studio 2 + SSD 1 TB
– Standard Broadcast monitor 21 inch
– Avermedia MP4 Backup Recorder
– Wireless Intercom + Tally 
– Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 
 Wireless Video SDI 200-1,000 meter 

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ หรือ รูปภาพในงาน ตามที่ตกลงก่อนทำสัญญา
2) หากมีถานถ่าย ก็จะมีวีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังวันถ่ายทำ*
6) กรณี คุณลูกค้าต้องการเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท หรือ ตามที่ตกลงกัน

ราคาค่าบริการของ Package Wireless OB

2 กล้อง ราคา 20,000 บาท
3 กล้อง ราคา 30,000 บาท
4 กล้อง ราคา 40,000 บาท
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

JIB Crane 12 Meter

JIB Crane ความยาว 12 เมตร พร้อม Hot Head (หากความยาวมากเกินไป สามารถถอดออกเป็น 10 เมตร / 8 เมตร และสั้นที่สุดได้ 6 เมตร ) 

ราคาค่าบริการของ JIB Crane 12 Meter 

1 คิว (ไม่เกิน 8 ชม.)  เกิน 12 ชม. คิดเพิ่มเป็นรายชั่วโมง
18,000 บาท +2,500 บาท/1ชั่วโมง 

ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งแล้ว ใช้เวลาติดตั้ง 3 ชั่วโมง และรื้อถอน 2 ชั่วโมง


ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet / Facebook Live

ระบบ OB Switching ของเรารองรับการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และรองรับ Facebook Live รองรับได้ทั้งงานเล็กและงานใหญ่  

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประกอบไปด้วย :
– คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 สำหรับจัดลำดับรายการถ่ายทอดสด
– คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 สำหรับส่งสัญญาณออกอากาศ

 ราคาค่าบริการของ ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ Facebook Live


ถ่ายทอดสดด้วยความละเอียด 720p (ความละเอียด HD) คิดค่าบริการ 9,000 บาท
ลูกค้าเป็นผู้จัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วอัพโหลดต้องมากกว่า 5 Mb/ps
(หากลูกค้าไม่สะดวกจัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ เราคิดค่าอินเตอร์เน็ตราคา 800 บาท/ชม.)


Package Photo A  

รองรับงานถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง ขนาดเล็ก – กลาง ถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงจาก Canon 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo A ประกอบไปด้วย :
– กล้องถ่ายภาพระดับ Full Frame Canon EOS 6D หรือ 5D Mark II 
– เลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon จำนวน 3 เลนส์
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ หรือ รูปภาพในงาน ตามที่ตกลงก่อนทำสัญญา
2) หากมีถานถ่าย ก็จะมีวีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังวันถ่ายทำ*
6) กรณี คุณลูกค้าต้องการเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท หรือ ตามที่ตกลงกัน

ราคาค่าบริการของ Package Photo 

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง 
ไม่มีบริการ 8,500 บาท 
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

Package Photo B     

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo B ประกอบไปด้วย :
– Canon EOS 1Dx กล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ รุ่น Top จาก Canon 
– เลนส์ L ระยะ 16-35 F2.8 L, 24-70 F2.8 L, 70-200 F2.8 L IS II
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo  

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ หรือ รูปภาพในงาน ตามที่ตกลงก่อนทำสัญญา
2) หากมีถานถ่าย ก็จะมีวีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังวันถ่ายทำ*
6) กรณี คุณลูกค้าต้องการเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท หรือ ตามที่ตกลงกัน

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง  หลัง 8 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 
ไม่มีบริการ 12,000 บาท  1,500 บาท/ชั่วโมง 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


ควบคุมระบบภาพ งานประชุม

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้ากับ Switcher และส่งภาพไปที่โปรเจคเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป vMix มาพร้อมกับระบบ NDI Network Device Interface รองรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ Switcher แบบไร้สาย รองรับคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows, MAC ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง ! พร้อมรองรับการทำ CG (Computer Graphic) ซ้อนภาพ ขึ้นตัวหนังสือ แบบมืออาชีพ 

สำหรับงานถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง ขนาดกลาง-ใหญ่ ที่ต้องการให้งานออกมาดูเป็นมืออาชีพ การสลับภาพระหว่างคอมพิวเตอร์ที่สมูท ไม่มีจอดำ ขึ้นภาพ Backdroup อย่างมือโปร 

ค่าบริการ ระบบควบคุม Switcher พร้อมอุปกรณ์ไร้สาย ค่าบริการ เช่า Computer Laptop (Notebook) Windows 10 ค่าบริการ เช่า Apple Laptop (Notebook) mac OS 
10,000 บาท/ชุด/พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม 1,500 บาท/เครื่อง 2,500 บาท/เครื่อง

งานอื่นๆที่คุณลูกค้าต้องการ สมารถสอบถามมาได้ที่  085-0424-930

ถ่ายรูป-วีดีโอ งานวันเกิด เซอร์ไพรส์

Package Photo A  

ถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงจาก Canon 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo A ประกอบไปด้วย :
– กล้องถ่ายภาพระดับ Full Frame Canon EOS 6D หรือ 5D Mark II 
– เลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon จำนวน 3 เลนส์
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

ราคาค่าบริการของ Package Photo 

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง 
ไม่มีบริการ 6,500 บาท 
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

Package Photo B     

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo B ประกอบไปด้วย :
– Canon EOS 1Dx กล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ รุ่น Top จาก Canon 
– เลนส์ L ระยะ 16-35 F2.8 L, 24-70 F2.8 L, 70-200 F2.8 L IS II
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

ราคาค่าบริการของ Package Photo  

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง  หลัง 8 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 
ไม่มีบริการ 10,000 บาท  1,500 บาท/ชั่วโมง 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Package วีดีโอ A  พร้อมรีวิวสินค้า

กล้องถ่ายภาพยนตร์ 1 กล้อง และเจ้าหน้าที่ 1 คน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
3) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

 

อัตราค่าบริการ 8,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 11,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Package วีดีโอ B พร้อมรีวิวสินค้า

เรามีให้ทั้งช่างภาพและวีดีโอ เป็นแพ๊คเกจที่คุ้มค่าที่สุดของเรา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง Canon EOS 6D และ 5D Mark II (2 ชุด)
3) ชุดเลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon (3 เลนส์)
4) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
5) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)
6) ไฟส่องตกแต่งหน้าซุ้มแบบ LED 30W แสงสีส้ม (4ชุด)
7) ไฟ Flash Studio ถ่ายภาพแขกหน้าซุ้ม Fokon 300W (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

 

อัตราค่าบริการ 14,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 21,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 5 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก  

ถ่ายรูป-วีดีโอ งานกีฬาสี งานกิจรรมแข่งขัน

Package Photo A  

 ถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงจาก Canon 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo A ประกอบไปด้วย :
– กล้องถ่ายภาพระดับ Full Frame Canon EOS 6D หรือ 5D Mark II 
– เลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon จำนวน 3 เลนส์
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo 

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง 
ไม่มีบริการ 6,500 บาท 
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

Package Photo B     

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo B ประกอบไปด้วย :
– Canon EOS 1Dx กล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ รุ่น Top จาก Canon 
– เลนส์ L ระยะ 16-35 F2.8 L, 24-70 F2.8 L, 70-200 F2.8 L IS II
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo  

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง  หลัง 8 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 
ไม่มีบริการ 10,000 บาท  1,500 บาท/ชั่วโมง 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Package วีดีโอ A  พร้อมรีวิวสินค้า

กล้องถ่ายภาพยนตร์ 1 กล้อง และเจ้าหน้าที่ 1 คน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
3) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

 

อัตราค่าบริการ 8,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 11,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Package วีดีโอ B พร้อมรีวิวสินค้า

เรามีให้ทั้งช่างภาพและวีดีโอ เป็นแพ๊คเกจที่คุ้มค่าที่สุดของเรา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง Canon EOS 6D และ 5D Mark II (2 ชุด)
3) ชุดเลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon (3 เลนส์)
4) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
5) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)
6) ไฟส่องตกแต่งหน้าซุ้มแบบ LED 30W แสงสีส้ม (4ชุด)
7) ไฟ Flash Studio ถ่ายภาพแขกหน้าซุ้ม Fokon 300W (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

อัตราค่าบริการ 14,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 21,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 5 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

เรามีโครงข่าย Data Center และระบบ Cloud เป็นของตัวเอง

เรามีโครงข่าย Data Center และระบบ Cloud เป็นของตัวเอง

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถส่งลิ้งค์วีดีโอการประชุม ให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับชมย้อนหลังแบบออนไลน์ การอบรมและคอร์สเรียนที่สำคัญก็เช่นกัน ผู้เรียนสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังออนไลน์เพื่อทบทวนได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก 

          เรามีระบบ Data Center เป็นศูนย์กลางจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด บนพื้นที่มากกว่า 256 TB (256,000 GB) พร้อมด้วยโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชั้นนำ เราจะจัดเก็บต้นฉบับของงานทุกงานไว้ในระบบ Data Center หรือ Cloud หากลูกค้าทำแผ่น Disc หาย เรายังมีต้นฉบับเก็บไว้ให้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ตลอดไป ไม่มีวันลบ* และพิเศษกว่านั้นท่านสามารถดาวน์โหลดและแชร์ภาพแห่งความประทับใจได้ทุกที่และทุกเวลา (รองรับ Youtube)

เก็บภาพความประทับใจให้คงอยู่ตลอดไป เราเลือกใช้ M-Disc (Millennial Disc)

สื่อเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 

แผ่น DVD, Blu-ray ธรรมดา อายุการใช้งาน 1-2 ปีก็เสีย ถ้าจะเก็บงานใน Hard Drive และ Flash Drive ก็มีอายุการเก็บรักษาได้แค่ 5-7 ปี แถมเสี่ยงติดไวรัส ส่วนระบบ Cloud เมื่อไหร่ที่ผู้ให้บริการหยุดให้บริการก็จบเท่านั้น    

การเก็บข้อมูลที่มีอายุยาวนานที่สุด

แผ่น M-Disc เป็นเทคโนโลยีล่าสุด มีส่วนผสมของคาร์บอน ทนต่อสภาพอากาศที่ชื้นและร้อนจัด หากเก็บรักษาอย่างถูกวิธีจะมีอายุการเก็บรักษาได้มากกว่า 1,000 ปี นับว่าเป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่มีอายุเก็บรักษานานที่สุดในขณะนี้ 

เราจัดทำให้ !

ภาพความประทับใจของคุณจะคงอยู่ตลอดไป เราจัดทำแผ่น M-Disc ราคาเพียงแผ่นละ 4,900 บาท (แผ่น M-Disc สามารถเปิดได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป)

“แผ่น M-Disc คือเทคโนโลยีใหม่ ใช้ในธนาคาร เมืองไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าแผ่นแบบธรรมดามาก ออกแบบมาเพื่อความคงทนสูง เหมาะสำหรับเก็บงานที่สำคัญ การเขียนไฟล์ลงแผ่น M-Disc จะต้องใช้ Optical Drive ที่ออกแบบมาสำหรับเขียนแผ่น M-Disc โดยเฉพาะ การผลิตแผ่น M-Disc มีคาร์บอนเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้แบบเดียวกับการผลิตเครื่องบิน มีความคงทนสูงมาก อยู่ได้ทุกสภาพอากาศ โดยแผ่น M-Disc สามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 1,000 ปี แผ่น M-Disc สามารถเปิดได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเฉพาะใดๆ (คอมพิวเตอร์นั้นต้องมี Blu-ray Drive รุ่นที่ออกใหม่ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป)”
เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับวันสำคัญของคุณ
 คุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัดสินใจพลาดได้ หากคุณกำลังหาทีมงานช่างภาพ/วีดีโอที่ราคาถูกที่สุด เราไม่ใช่คำตอบของคุณอย่างแน่นอน แต่ถ้าคุณกำลังมองหา“ความคุ้มค่า”และ“มาตรฐาน”เราคือคำตอบที่ดีที่สุด

ประสบการณ์ที่ดี

เราผ่านงานมาแล้วมากกว่า 1,000 คิวงาน ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาอย่างยาวนานจะช่วยให้งานของคุณออกมาดีที่สุด

ทำไมต้องรอนาน ?

MAS Express คือประสบการณ์ที่เราตั้งใจมอบให้ ขั้นตอนตกแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอจะเสร็จสิ้นภายใน 3 วันหลังจากวันงาน โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียว

มืออาชีพตัวจริง 100%

เราทำงานเป็นระบบ ในรูปของบริษัท จ่ายเงินเดือนพนักงาน ไม่ใช่รูปแบบของฟรีแลนซ์ ฉะนั้นเรื่องความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพ หายห่วง

ภาพลักษณ์ที่ดี

อุปกรณ์ระดับมืออาชีพ การทำงานที่คล่องแคล่ว ทีมงานแต่งกายด้วยยูนิฟอร์มและชุดสูท ช่วยให้ภาพลักษณ์ของงานดูดีขึ้นมาทันตาเห็น

ความโปร่งใส

เรากล้าแจกแจงชื่อรุ่นยี่ห้ออุปกรณ์ที่เราใช้ทุกชิ้น ว่าเราใช้อุปกรณ์ระดับมืออาชีพ ของดีมีคุณภาพจริง ต่างจากเจ้าอื่นๆที่ไม่กล้าแจกแจงซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช้อุปกรณ์ระดับไหน

ตรงต่อเวลา

เวลาสำคัญที่สุด เรามีข้อบังคับให้ทีมงานจะต้องไปถึงสถานที่ถ่ายทำก่อนเวลาเริ่มงาน 1.30 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพื่อวางแผนและซักซ้อมการถ่ายทำ

ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน-drone

ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน-drone

    ความฝันที่อยากจะเห็นภาพในมุมมองของ “นก” (Bird eye view) ที่นี่เราจะทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นจริง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) เมื่อก่อนหากเราอยากได้ภาพมุมสูงสักภาพหนึ่ง จะต้องเหมาฮอลิคอปเตอร์ พร้อมช่างภาพมืออาชีพบินขึ้นไปถ่าย ซึ่งทั้งหมดนี้คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉียดแสนบาท แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไปอย่างรวดเร็วเรามีเทคโนโลยี Drone ที่จะมาทำหน้าที่ในการถ่ายภาพและวีดีโอในมุมสูงด้วยราคาที่แสนจะถูก

เราได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับจากผู้ผลิต DJI ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนและอุปกรณ์ล้ำสมัยอันดับต้นๆของโลก โดรนของ DJI ถือเป็นโดรนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนถ่ายภาพทั่วโลก เพราะเป็นโดรนที่มีความปลอดภัย บินได้ไกล ควบคุมง่าย และมีกล้องคุณภาพสูงติดตั้งมาด้วย 

เรามี Package สำหรับถ่ายภาพมุมสูงด้วย Drone ให้ท่านดังต่อไปนี้

1) Package standard

phantom4.jpg

ทำการบินด้วย DJI Phantom 4 ซึ่งเป็น Drone รุ่นล่าสุดจากผู้ผลิต DJI มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีความคล่องตัวสูง กล้องคุณภาพดีเยี่ยม สามารถบินได้ทั้งใน Indoor และ Outdoor

ราคาค่าบริการ 8,000 บาท / 1 คิว
(1 คิว คือทำการบินจำนวน 2 ไฟล์ท ไฟล์ทละไม่เกิน 25 นาที รองรับได้ทั้งถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ)


2) Package professional

medium_inspire_p1.jpg

ทำการบินด้วย DJI Inspire 1 V2.0 เป็นโดรนรุ่นสูงสุดจากผู้ผลิต DJI มีขนาดใหญ่ บินได้สูงและไกล ต้านลมได้ดี บินด้วยความเร็วสูง กล้อง X3 ใช้ในงานภาพยนตร์ เหมาะสำหรับงาน Outdoor

ราคาค่าบริการ 25,000 บาท / 1 คิว
(1 คิว คือทำการบินจำนวน 2 ไฟล์ท ไฟล์ทละไม่เกิน 25 นาที รองรับได้ทั้งถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ)

ถ่ายรูป-วีดีโอ รีวิวสินค้า

Package Photo A  

ถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงจาก Canon 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo A ประกอบไปด้วย :
– กล้องถ่ายภาพระดับ Full Frame Canon EOS 6D หรือ 5D Mark II 
– เลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon จำนวน 3 เลนส์
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo 

***ราคารูปถ่ายสินค้า ต่อ 1 ชิ้น เริ่มต้นที่ 100 บาท รวมตกแต่งพื้นหลังสีขาว ราคาไม่รวมค่าอุปกรณ์ 4,500.-  /วัน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง 
ไม่มีบริการ 4,500 บาท 
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

Package Photo B     

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo B ประกอบไปด้วย :
– Canon EOS 1Dx กล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ รุ่น Top จาก Canon 
– เลนส์ L ระยะ 16-35 F2.8 L, 24-70 F2.8 L, 70-200 F2.8 L IS II
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo  

***ราคารูปถ่ายต่อ 1 ชิ้น เริ่มต้นที่ 100 บาท รวมตกแต่งพื้นหลังสีขาว ราคาไม่รวมค่าอุปกรณ์ 10,000.-  /วัน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง  หลัง 8 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 
ไม่มีบริการ 10,000 บาท  1,500 บาท/ชั่วโมง 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Package วีดีโอ A  พร้อมรีวิวสินค้า

กล้องถ่ายภาพยนตร์ 1 กล้อง และเจ้าหน้าที่ 1 คน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
3) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

***ราคา VDO รีวิวสินค้าแบบไม่เห็นหน้า ต่อ 1 ชิ้น เริ่มต้นที่ 150 บาท รวมตกแต่งกราฟีก ราคาไม่รวมค่าบริการ  /วัน

***ราคา VDO รีวิวสินค้าแบบเห็นหน้า Liveสด ผ่าน Facebook ต่อ 1 ชิ้น เริ่มต้นที่ 350 บาท ไม่รวมค่า Commission 0.5฿/ชิ้น ราคาไม่รวมค่าบริการ /วัน

อัตราค่าบริการ 9,500 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 12,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Package วีดีโอ B พร้อมรีวิวสินค้า

เรามีให้ทั้งช่างภาพและวีดีโอ เป็นแพ๊คเกจที่คุ้มค่าที่สุดของเรา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง Canon EOS 6D และ 5D Mark II (2 ชุด)
3) ชุดเลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon (3 เลนส์)
4) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
5) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)
6) ไฟส่องตกแต่งหน้าซุ้มแบบ LED 30W แสงสีส้ม (4ชุด)
7) ไฟ Flash Studio ถ่ายภาพแขกหน้าซุ้ม Fokon 300W (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

***ราคา VDO รีวิวสินค้าแบบไม่เห็นหน้า ต่อ 1 ชิ้น เริ่มต้นที่ 150 บาท รวมตกแต่งกราฟีก ราคาไม่รวมค่าบริการ  /วัน

***ราคา VDO รีวิวสินค้าแบบเห็นหน้า Liveสด ผ่าน Facebook ต่อ 1 ชิ้น เริ่มต้นที่ 350 บาท ไม่รวมค่า Commission 0.5฿/ชิ้น ราคาไม่รวมค่าบริการ /วัน

อัตราค่าบริการ 14,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 21,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 5 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

ถ่ายรูป-วีดีโอ งานกุศล ทรีปท่องเที่ยว

Package Photo A  

ถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงจาก Canon 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo A ประกอบไปด้วย :
– กล้องถ่ายภาพระดับ Full Frame Canon EOS 6D หรือ 5D Mark II 
– เลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon จำนวน 3 เลนส์
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo 

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง 
ไม่มีบริการ 6,500 บาท 
*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ ไม่รวมค่าตั๋วเดินทาง

Package Photo B     

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package Photo B ประกอบไปด้วย :
– Canon EOS 1Dx กล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพ รุ่น Top จาก Canon 
– เลนส์ L ระยะ 16-35 F2.8 L, 24-70 F2.8 L, 70-200 F2.8 L IS II
– External Flash Canon 580 EXII

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน

ราคาค่าบริการของ Package Photo  

 ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง  หลัง 8 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 
ไม่มีบริการ 10,000 บาท  1,500 บาท/ชั่วโมง 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ ไม่รวมค่าตั๋วเดินทาง


Package วีดีโอ A  พร้อมรีวิวสินค้า

กล้องถ่ายภาพยนตร์ 1 กล้อง และเจ้าหน้าที่ 1 คน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
3) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

อัตราค่าบริการ 8,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 11,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ ไม่รวมค่าตั๋วเดินทาง


Package วีดีโอ B พร้อมรีวิวสินค้า

เรามีให้ทั้งช่างภาพและวีดีโอ เป็นแพ๊คเกจที่คุ้มค่าที่สุดของเรา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง Canon EOS 6D และ 5D Mark II (2 ชุด)
3) ชุดเลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon (3 เลนส์)
4) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
5) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)
6) ไฟส่องตกแต่งหน้าซุ้มแบบ LED 30W แสงสีส้ม (4ชุด)
7) ไฟ Flash Studio ถ่ายภาพแขกหน้าซุ้ม Fokon 300W (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอหรือรูปภาพในงาน 
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หลังวันถ่ายทำ*

อัตราค่าบริการ 14,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 21,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 5 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ ไม่รวมค่าตั๋วเดินทาง

ถ่ายรูป-วีดีโอ งานแต่ง -Wedding Package

Wedding Package : ชุดเริ่มต้น

   แพ๊คเกจชุดเริ่มต้น เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก-กลาง ที่มีช่างภาพนิ่งอยู่แล้ว แพ๊คเกจเริ่มต้นประกอบไปด้วย กล้องถ่ายภาพยนตร์ 1 กล้อง และเจ้าหน้าที่ 1 คน

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
3) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ Highlight Version ความยาว 3-5 นาที ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป (เลือกเพลงเองได้)
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive ความจุ 32GB บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5 วัน หลังวันถ่ายทำ*

อัตราค่าบริการ 8,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 12,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 5 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก


Wedding Package : ชุดกลาง (แนะนำ)

แพ๊คเกจชุดกลาง เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก – กลาง เรามีให้ทั้งช่างภาพและวีดีโอ เป็นแพ๊คเกจที่คุ้มค่าที่สุดของเรา

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย :

1) กล้องถ่ายภาพยนตร์ Sony XDCAM PMW-200 (1ชุด)
2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง Canon EOS 6D และ 5D Mark II (2 ชุด)
3) ชุดเลนส์ L คุณภาพดีที่สุดจาก Canon (3 เลนส์)
4) Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 (1ชุด)
5) ไฟส่องหน้าซุ้มแบบ LED YN600 ความสว่าง 4000 LM (2ชุด)
6) ไฟส่องตกแต่งหน้าซุ้มแบบ LED 30W แสงสีส้ม (4ชุด)
7) ไฟ Flash Studio ถ่ายภาพแขกหน้าซุ้ม Fokon 300W (2ชุด)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ Highlight Version ความยาว 3-5 นาที ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป (เลือกเพลงเองได้)
2) วีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) ภาพนิ่งที่ปรับแต่งแสงและสีทุกภาพ ไม่จำกัดจำนวน ไฟล์ Jpeg ความละเอียด 21 ล้านพิเซล
4) USB Flash Drive ความจุ 32GB ภายในบรรจุวีดีโอตาม 1) 2)
5) แผ่น M-Disc (Blu-ray) จำนวน 1 แผ่น ภายในบรรจุวีดีโอตาม 1) 2) (เพิ่มเงิน +4,900 บาท)
6) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
7) บริการด่วนพิเศษ  Express งานพร้อมส่งภายใน 5 วัน หลังวันถ่ายทำ*

อัตราค่าบริการ 14,000 บาท/1 คิว (เช้าหรือเย็น) และ 21,000 บาท/2คิว (เช้าและเย็นในวันเดียวกัน)
* 1 คิว คือ ถ่ายระยะเวลาถ่ายทำไม่เกิน 5 ชั่วโมง บางงานที่คิวเช้าใช้ระยะเวลานาน สามารถตัดเวลาคิวเย็นมาใช้ในคิวเช้าได้ 

*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก  

ช่างภาพ ติดตามผู้บริหาร (WORLD CLASS)

ราคาค่าบริการ (World Class)

ค่าบริการถ่ายภาพงานประชุม สัมมนา Exhibition และติดตามผู้บริหาร (World Class)

อัตราเดียวที่ราคา 1,500 USD หรือ (52,500 บาท) / 1 กล้อง / 1 วัน / ถ่ายทำไม่เกิน 8 ชม. / ช่างภาพ 1 คน  

กรณีถ่ายทำน้อยกว่า 8 ชม. ให้คิดในอัตราปกติขั้นต่ำที่ 1 วัน

* บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงใดๆจากลูกค้าเพิ่มเติม 
** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศไทย รวมค่าตกแต่งภาพ ปรับแสง และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก
*** มีราคาและเงื่อนไขพิเศษ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการติดต่อกันหลายๆวัน กรุณาสอบถาม
**** กรณีถ่ายทำในต่างประเทศ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง (Economy ticket) และที่พัก (Hotel 2-3 Star)

เงื่อนไขการให้บริการที่ควรทราบ

 • เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงสถานที่ถ่ายทำก่อนเวลานัดหมาย 1-2 ชั่วโมง
 • กรณีถ่ายทำล่วงเวลา คิดค่าล่วงเวลาเพิ่มในอัตรา 200 USD /ชั่วโมง (หรือ 7,000 บาท/ชั่วโมง)
 • ท่านจะได้รับ (1) ไฟล์งานทั้งหมดที่ปรับแต่งแสงและสีเรียบร้อยแล้ว ภายใน 12 ชั่วโมง หลังถ่ายทำเสร็จ
 • กรณีที่ท่านจะต้องใช้ภาพด่วนเพื่อทำข่าว กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เราเตรียม Laptop ไปดาวน์โหลดไฟล์ให้ท่านที่หน้างาน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
รับถ่าย OB Switching รองรับเทคโนโลยีความคมชัดระดับสูง 4K - UHD

  เทคโนโลยี 4K หรือ Ultra HD กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย ซึ่งเป็นความละเอียดที่คมชัดมากกว่า Full HD ถึง 4 เท่าตัว ความละเอียดเทียบเท่าภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ ปัจจุบัน Youtube ได้รองรับวีดีโอ 4K แล้ว และในอนาคตคาดว่าสื่อออนไลน์และ Monitor จะทยอยปรับเข้าสู่ยุค 4K อีกไม่นานนี้ เรามีกล้องระดับมืออาชีพที่สามารถถ่ายทำด้วยความคมชัดระดับ 4K รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะทำให้ผู้รับชมได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด 

Package Wireless OB-HD 

OB-UHD / OB-4K Switching (4K Ultra HD คือ ความละเอียดสูงกว่า Full HD ถึง 4 เท่า) 

   

    รองรับงานถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น ,โฆษณา ,รายการทีวี ,งานพิธี ,งาน EVENT ,ทั่วไป ,งานเดินแบบ, แฟชั่นโชว์,โรงเรียน ไทย-นานาชาติ, ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ ,ห้องสมุด ,แหล่งการเรียนรู้ ,สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง-เรียนดี,ประชุม ,สัมมนา ,อบรม ,เทรนนิ่ง ขนาดกลาง – ใหญ่ ถ่ายทำด้วยระบบ OB ไร้สาย (Wireless) ทำให้เคลื่อนที่กล้องได้อย่างอิสระ ไม่ต้องเดินสายไฟ ไม่เกะกะ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ระยะคลื่นส่งสัญญาณตั้งแต่ 200-1,000 เมตร รองรับกล้องตั้งแต่ 2 ถึง 8 กล้อง

     OB ของเราใช้ระบบไร้สาย (Wireless) แบบเต็มระบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ กล้องสามารถคลื่นที่ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องเดินสายไฟอีกต่อไป กล้องสามารถเดินได้ทั่วห้อง หน้าห้อง นอกห้อง ทำให้ได้มุมมองของภาพที่แตกต่าง ใช้เวลาติดตั้งอย่างรวดเร็วเพียง 30 นาที (ระบบสายไฟปกติใช้เวลา Setup 1-2 ชั่วโมง) ระยะคลื่นส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุด 1,000 เมตรในพื้นที่โล่งกว้าง ระบบของอาจจะมีราคาค่าบริการที่สูงกว่าเจ้าอื่น เนื่องจากต้นทุนค่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่า แต่ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Package OB ประกอบไปด้วย :

– กล้องวีดีโอระดับมืออาชีพ Panasonic AC160 HDหรือ Panasonic UX90 4K 
– Switcher Panasonic HS410 / Panasonic HMX-100 / Datavideo SE-650
– AJA Ki Pro Rack / Datavideo HDR-70 / Blackmagic Hyperdeck Studio 2 + SSD 1 TB
– Standard Broadcast monitor 21 inch
– Avermedia MP4 Backup Recorder
– Wireless Intercom + Tally 
– Wireless Microphone Sennheiser EW100 G3 
 Wireless Video SDI 200-1,000 meter 

สิ่งที่จะได้รับ

1) วีดีโอ หรือ รูปภาพในงาน ตามที่ตกลงก่อนทำสัญญา
2) หากมีถานถ่าย ก็จะมีวีดีโอ Full Movie ความยาวตลอดงานที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ความละเอียด Full HD จำนวน 1 คลิป
3) USB Flash Drive บรรจุไฟล์ตามข้อ 1) และ 2)
4) เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้บนระบบ Cloud ของเรา ปลอดภัยสูงสุด สามารถดาวน์โหลด และแชร์ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
5) บริการด่วนพิเศษ Express งานพร้อมส่งภายใน 5-7 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังวันถ่ายทำ*
6) กรณี คุณลูกค้าต้องการเร่งด่วนจะมีค่าบริการเพิ่ม 500-1,000 บาท หรือ ตามที่ตกลงกัน

ราคาค่าบริการของ Package Wireless OB

2 กล้อง ราคา 18,000 บาท
3 กล้อง ราคา 27,000 บาท
4 กล้อง ราคา 36,000 บาท
***ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก
ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ว. เพื่อประสานงานสำหรับทีมงาน

ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ว. เพื่อประสานงานสำหรับทีมงาน

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1) ตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร
2) แบตเตอรี่ ชาร์ทเต็มพร้อมใช้งานทันที
3) หูฟัง
4) แท่นชาร์ทแบต

อัตราค่าเช่า 

1-5 ตัว ราคา 150 บาท/ตัว/วัน 

6 ตัวขึ้นไป ราคา 120 บาท/ตัว/วัน

(เรามีวิทยุสื่อสารให้บริการ 50 ตัว)

ให้เช่าจอโปรเจคเตอร์, LED TV

เช่า PROJECTOR จอโปรเจคเตอร์ LED TV

    เราให้บริการ เช่าจอโปรเจคเตอร์ Projector ขนาดใหญ่ สีสด คมชัด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทั้งเครื่องฉายและจอฉาย พร้อมเดินระบบไร้สาย ระยะใกล้-ไกล ด้วยทีมงานมืออาชีพ

    จอฉายภาพขนาดใหญ่ 200 นิ้ว  (กว้าง 4.5 เมตร x ยาว 2.5 เมตร) ชนิด Fast Fold Screen เนื้อจอฉายสามารถฉายได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ผ้าของเนื้อจอผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง ตัวโครงจอผลิตด้วยอลูมิเนียมน้ำหนักเบา แข็งแรง เนื้อจอคุณภาพสูง ไม่ใช่ไวนิลสีขาวธรรมดา สะท้อนแสงได้ดีช่วยให้โปรเจคเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อจอและโครงจอ ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่ใช่จอทำเองแบบบ้านๆ 

    เครื่องฉายรุ่นใหม่ล่าสุด คุณภาพสูง Benq MH741 ให้ความสว่างสูงสุด 4,000 Ansi และ Panasonic PT-VW530 ให้ความสว่างสูงสุด 5,000 Ansi (โปรเจคเตอร์ทั่วไปความสว่างแค่ 2-3พัน Ansi) ยิ่งความสว่างสูงมากเท่าไหร่ ภาพที่ได้ยิ่งมองเห็นชัดโดยไม่ต้องหรี่ไฟบริเวณรอบข้าง สีไม่หม่น ไม่มืด มาพร้อมกับความละเอียดระดับ HD คมชัดมากกว่าโปรเจคเตอร์ทั่วไป รองรับพอร์ตการเชื่อมต่อทุกชนิด HDMI, VGA, RCA, SDI, DVI

    ระบบภาพและเครื่องโปรเจคเตอร์ของเราเป็น Full HD แท้ทั้งระบบ ตั้งแต่ Switcher, สายสัญญาณ HD-SDI, เชื่อมต่อผ่าน HDMI Port เข้าโปรเจคเตอร์ ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นที่ใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ธรรมดา ใช้สายธรรมดา ใช้ตัวแปลง HDMI ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วอ้างว่าเป็นระบบ HD

ราคาค่าเช่า จอโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย ขนาด 200 นิ้ว (ระบบ HD/Full HD)

Full HD โปรเจคเตอร์ Benq MH741 (ความสว่าง 4,000 Ansi) ราคา 5,000บาท/วัน/1จอ

HD โปรเจคเตอร์ Panasonic VW-530 (ความสว่าง 5,000 Ansi) ราคา 7,000บาท/วัน/1จอ

***ฟรีค่าขนส่งและติดตั้งถึงสถานที่เมื่อเช่า 2 จอ 
(เช่า 1 จอมีค่าขนส่งและติดตั้ง 2,000 บาท)

(คำถามที่ถามบ่อย ? : Benq MH741 กับ Panasonic VW-530 แตกต่างกันอย่างไร ? คำตอบ ก่อนอื่นเราต้องแยกความสว่างกับความคมชัดก่อน Benq MH741 จะมีความสว่างที่ 4,000 Ansi แต่ Panasonic VW-530 มีความสว่างที่ 5,000 Ansi นั่นหมายความว่า Panasonic สามารถสู้แสงไฟได้ดีกว่า 20% สีสดและมีความสว่างที่มากกว่า ถัดมาในส่วนของความคมชัด Benq ให้ความคมชัดที่ Full HD 1920×1080 ซึ่งเป็นความละเอียดที่สูงมากๆ และ Panasonic ให้ความคมชัดที่ HD 1280 x 720 นั่นหมายความว่า Benq จะได้เปรียบในเรื่องความคมชัดที่มากกว่า ตัวหนังสือมีความคม อ่านง่าย เพราะมีความละเอียดที่สูงกว่า แต่ถึงอย่างไรนั่นโปรเจคเตอร์ของเราทั้ง2รุ่นก็มีความละเอียดที่สูงกว่าหลายๆเจ้า เพราะเราวางระบบเป็น Full HD และโปรเจคเตอร์ทุกเครื่องเป็นรุ่นใหม่ เครื่องใหม่ ไม่ใช่เครื่องเก่าหลายปีแล้วนำมาใช้งาน จึงให้ความสว่างและความคมชัดอย่างเต็มประสิทธิภาพ)


Package Projector (เช่าโปรเจคเตอร์)

Panasonic PT-VW530 / 5,000 Ansi

เราเลือกใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความสว่างสูง 5,000 Ansi (โปรเจคเตอร์ทั่วไปความสว่างแค่ 2-3พัน Ansi) ยิ่งค่าความสว่างสูงเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นชัดโดยไม่ต้องหรี่ไฟรอบข้าง รับประกันสว่างและคมชัดแน่นอน มาพร้อมกับเครื่อง Control ระดับมืออาชีพ รองรับพอร์ตการเชื่อมต่อทุกชนิด SDI, HDMI, VGA, RCA เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย  

จอฉายภาพที่เราใช้ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ใช่จอทำเองแบบบ้านๆ เนื้อจอคุณภาพสูง ไม่ใช่ไวนิลธรรมดา เมื่อเนื้อจอคุณภาพดีจับคู่กับเครื่องฉายความสว่างสูง จะช่วยให้ภาพออกมาสว่างสดใส ไม่มืด ไม่หม่น รองรับฉายด้านหน้าและด้านหลัง สัดส่วน 16:9 หรือ Wide screen 

ค่าบริการ 1 วัน (จอฉายและเครื่องฉาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)
7,000 บาท/1จอ  และ  14,000 บาท/2จอ 

บริการให้เช่าจอ LED TV ขนาด 55 นิ้ว ความคมชัดระดับ UHD 4K

ขนาด 55 นิ้ว ราคา 5,000 บาท / วัน / 1 จอ

(พร้อมขาตั้ง)

****ฟรีค่าขนส่งและติดตั้งถึงสถานที่เมื่อเช่า 2 จอ 
(เช่า 1 จอมีค่าขนส่งและติดตั้ง 2,000 บาท)

สั่งซื้อ บริการเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ

1) ตัดต่อวีดีโอรูปแบบพรีเซนต์เทชั่น ความยาวไม่เกิน 15 นาที ราคา 10,000 บาท และ ความยาวไม่เกิน 30 นาที ราคา 20,000 บาท
2) ออกแบบและเขียนสคริปต์ถ่ายทำ สำหรับวีดีโอพรีเซนต์เทชั่นองค์กรทั่วไปและ Safety video ราคา 5,000 บาท / 1 Script
3) ลงเสียงบรรยาย เสียงภาษาไทย ราคา 8,000 บาท
4) ลงเสียงบรรยาย เสียงภาษาอังกฤษ ราคา 10,000 บาท
5) ลงเสียงบรรยาย เสียงภาษาญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม และจีน ราคา 12,000 บาท 
6) เทคนิคพิเศษ ตัวการ์ตูน 3D ราคา 25,000 บาท / 1 Model
7) เทคนิคพิเศษ โครงสร้างอาคาร โครงสร้างโรงงานแบบ 3D ราคา 25,000 บาท / 1 Model 
8) เทคนิคพิเศษ โครงสร้างวัสดุ จำลองชั้นโมเลกุล และอื่นๆที่ลักษณะเดียวกัน ราคา 25,000 บาท / 1 Model
9) แปลคำบรรยาย Sub-title ไทย – อังกฤษ ราคา 5,000 บาท
10) ถ่ายทำด้วยฉากเขียว และตัดต่อวีดีโอเทคนิคซ้อนภาพ CG ราคา 10,000 บาท / 1 Clip

*ตัดต่อวีดีโอสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากมีแก้ไขครั้งที่ 3 จะคิดค่าบริการตัดต่อวีดีโอเต็มจำนวน จากนั้นจะแก้ไขได้อีก 2 ครั้ง

Our Clients

ToysMarketOnline

Contact Us

จองคิวงาน และขอใบเสนอราคา (Quotation)

ท่านที่สนใจจองคิวงาน และขอใบเสนอราคา (Quotation)

[ สำหรับบุคคลทั่วไป ]

1.แจ้งความประสงค์ พร้อมจำนวน และงบประมาณ

1.1 โดยเเจ้งชื่อหรือข้อมูลของท่าน

1.2 ชื่อ-เบอร์โทรผู้ประสารงานรับผิดชอบ

1.3 แจ้งกำหนดวันที่จะใช้สินค้า

1.4 ส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่ Email:ToysMarketOnline@gmail.com

หมายเหตุ: รบกวนโทรมาประสารงานก่อนส่งEmail ที่เบอร์โทร 085-0424-930 หรือChat Line ID:@Toymarketonline

2.ทางเราทำการเตรียมสินค้า

3.เตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่ อื่นๆที่ร้องขอ

4.ทางเราจะดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อน 1 วันทำการจรีง

5.เมื่อเสร็จกิจกรรมทางเราจะดำเนินการกลับ

6. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด


[ สำหรับบริษัท หน่วยงานราชการภาครัฐ และ เอกชนต่างๆ  ]

1.แจ้งความประสงค์ พร้อมจำนวน เพื่อขอใบเสนอราคา

1.1 โดยเเจ้งชื่อหรือข้อมูลองค์กรของท่าน

1.2 ชื่อ-เบอร์โทรผู้ประสารงานรับผิดชอบ

1.3 แจ้งกำหนดวันที่จะใช้สินค้า

1.4 ส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่ Email:ToysMarketOnline@gmail.com

หมายเหตุ: รบกวนโทรมาประสารงานก่อนส่งEmail ที่เบอร์โทร 085-0424-930 หรือChat Line ID:@Toymarketonline

2.ทางเราทำใบเสนอราคาส่งไปให้ พร้อมทำเซนเอกสารใบ PO กลับมา

3.เตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่ อื่นๆที่ร้องขอ

4.ทางเราจะดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อน 1 วันทำการจรีง

5.เมื่อเสร็จกิจกรรมทางเราจะดดำเนินการกลับ

6. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ปล. ทางเราพร้อมดูแลทุกท่าน มีประสบการณ์ มีทีมงาน มีความพร้อม ให้กับทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน ทั้งโรงงาน อื่นๆ

Sevice-บริการ ด้านถ่ายรูป-วีดีโอ(VDO)
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ พรีเซนต์เทชั่น โฆษณา รายการทีวี
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานพิธี และงาน EVENT ทั่วไป
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานเดินแบบ แฟชั่นโชว์
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานวันเกิด เซอร์ไพรส์
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ โรงเรียน ไทย-นานาชาติ
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ ประชาสัมพันธ์ สถาบันเรียนพิเศษ
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ สาระคดีเด็กดี เด็กเก่ง เรียนดี
 • ถ่ายรูป-วีดีโอ งานกีฬาสี งานกิจรรมแข่งขัน
 • รับถ่าย OB SWITCHING – UHD 4K
 • ช่างภาพ ติดตามผู้บริหาร (WORLD CLASS)
 • ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน (DRONE)
 • ถ่ายวีดีโอ งานประชุม สัมมนา อบรม
 • ถ่ายวีดีโอ งานกุศล ทรีปท่องเที่ยว
 • ถ่ายรูปสินค้า VDO รีวิวสินค้า
เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการและรับประกันผลงาน / นโยบายการคืนเงิน
   1.เจ้าหน้าที่ถ่ายทำไปถึงสถานที่นัดหมายช้ากว่าเวลาที่นัดหมายไว้ตามระบบลูกค้าสามารถยกเลิกการถ่ายทำได้ทันทีและจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน หากลูกค้ายังคงต้องการให้ถ่ายทำตามปกติ ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 30% (เฉพาะค่าถ่ายทำในวันดังกล่าว) ทั้งนี้การขอส่วนลดให้แจ้งเคลมผ่านอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเวลานัดหมายเท่านั้น
    2.ลูกค้าตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ถ่ายทำไม่ตรงตาม SPEC ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนทีมงานถ่ายทำหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โทรติดต่อ CALL CENTER โดยทันที
งานที่ถ่ายทำทั้งหมด เราจะเก็บรักษาไฟล์ต้นฉบับจากกล้อง (FOOTAGE) ไว้เป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน (การส่งมอบทางไปรษณีย์ให้นับจากวันที่เซ็นรับพัสดุ / การส่งมอบทางอีเมลให้นับจากวันที่ส่งอีเมล / การส่งมอบหน้างานให้นับจากวันงาน)

    3.หลังส่งมอบงานแล้ว หากลูกค้าต้องการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงาน ทั้งความบกพร่องทางการตัดต่อวีดีโอ หรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึงความบกพร่องในการทำงานของเจ้าหน้าที่และความบกพร่องของผู้ตรวจรับผลงาน ลูกค้าสามารถแจ้งให้แก้ไขได้ ภายในระยะเวลารับประกัน 14 วัน นับจากวันส่งมอบ หากพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว ไฟล์ต้นฉบับ (FOOTAGE) จะถูกลบออกไป และจะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ และไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้น

    4.กรณีลูกค้าได้รับไฟล์งานไม่ครบถ้วน หรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และได้แจ้งเคลมก่อนพ้นระยะเวลารับประกัน 14 วัน หากเราไม่สามารถส่งมอบวีดีโอส่วนที่ขาดได้ ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยตามส่วนที่ขาดไปแต่ไม่เกิน 80% ของค่าถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ

   5.การส่งมอบไฟล์หน้างาน ระยะเวลารับประกันคือ 3 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ หลังจากพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว ไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบทันที และไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้น

   6.กรณีลูกค้าต้องการให้แก้ไขการตัดต่อวีดีโอ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและขอบเขตของการจ้าง การแก้ไขเกินจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เรา สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ และหากพ้นระยะเวลารับประกัน 14 วันแล้ว เรา สามารถปฏิเสธการแก้ไขใดๆได้

    7.หากลูกค้าต้องการยกเลิกคิวถ่ายทำ จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย เรา ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำและหากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย เรา ขอเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวน 50% ของค่าบริการทั้งหมด และกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกคิวถ่ายทำเมื่อทีมถ่ายทำเข้าไปถึงหน้างานตามเวลานัดหมายแล้ว หรือลูกค้านัดหมายผิดวัน/เวลา/สถานที่ และทีมถ่ายทำเข้าไปถึงหน้างานแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน

   8.กรณีถ่ายทำในสภาวะความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เช่นงาน OUTDOOR สภาพอากาศฝนพายุฯลฯให้ถือว่าลูกค้ายอมรับความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมดหากเกิดเหตุที่ไม่สามารถให้ถ่ายทำได้ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน

    9.การโอนชำระเงินมัดจำ หรือยืนยันการจ้างโดยการตอบรับใบเสนอราคา ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด

Call center:02-000-7785
Hotline:085-042-4930
Line ID:@ToyMarketOnline
Line ID:ToyMarketOnline
Facebook: https://www.facebook.com/ToyMarketOnline/
Website:www.ToyMarketOnline.com
  LAtest NEws